Hulda

Kajsa_Rolfsson_hulda_1-kopiawebb

Mönster för en frisk fläkt i en sjuk miljö

- kandidatexamensarbete -

Hulda är ett nordiskt namn som betyder god och snäll. Från detta härstammar det svenska verbet omhulda som betyder beskydda eller ta hand om. Mitt projekt behandlar den mänskliga kontakten i en sjuk miljö. Jag tog in naturen till sjukhuset för att få patienter att känna sig mer inbjudna, trygga och avslappnade. Mitt arbetsområde var patientens privata sfär kring sängen. vilket resultarade i två mönster för draperier kring sjukhusängen.

hulda11hulda2litenbild
Marknadsföringsmaterial Kryast
kvadratgrupp1
Geometri
bok1
Den mörka materian
rullandetapet
Fika